As. MUDr. Jana Mengerová

Absolvovala 1. lékařskou fakultu Karlovy University v Praze. Po promoci nastoupila na Interní oddělení Nemocnice s poliklinickou v Říčanech. Od r. 1999 pracuje na IV. interní klinice Všeobecné fakultní nemocnice v Praze, kde se kromě klinické práce podílí na výuce mediků 1. lékařské fakulty UK.

 

Asistentka Mengerová je atestovaná v oboru vnitřního lékařství a diabetologie. Je též držitelkou funkční licence pro abdominální ultrasonografii.