MUDr. Tomáš Malkus

ortopedie

MUDr. Tomáš Malkus

Absolvent 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze.

Od promoce roku 1988 pracoval téměř 25 let na Ortopedické klinice IPVZ Fakultní nemocnice Na Bulovce. Zpočátku jako sekundární lékař ortoped-traumatolog, od roku 2002 jako vedoucí lékař traumatologického oddělení kliniky. Od roku 2001 působil jako vedoucí subkatedry traumatologie pohybového ústrojí IPVZ a od roku 2003 rozšířil svoji rozsáhlou pedagogickou činnost o výuku studentů na 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy. Též od roku 2003 plnil funkci vedoucího lékaře traumacentra ve Fakultní nemocnici Na Bulovce. Je autorem mnoha přednášek a publikací a léta působil jako člen mezinárodní traumatologické společnosti AO Trauma CZ a je členem odborné společnosti ČSOT.

V roce 1991 úspěšně složil 1. atestaci a v roce 1996 2. atestační zkoušku z ortopedie a traumatologie pohybového ústrojí. Roku 1995 získal osvědčení pro samostatnou ortopedickou praxi, kterou dosud nepřetržitě provozuje a v roce 2005 mu byla Lékařskou komorou udělena licence pro výkon funkce vedoucí lékař a primář ve zdravotním zařízení.

Mimo traumatologii pohybového ústrojí se věnuje téměř celému spektru oboru ortopedie, především kostním korektivním výkonům, umělým kloubním náhradám, artroskopiím velkých kloubů a sportovní ortopedii a traumatologii. Mimo komplexní konzervativní léčbu ortopedických pacientů zabezpečí operační léčbu na soukromé klinice Sanatorium dr.Pírka v Mladé Boleslavi s individuálním termínem a nadstandardní péčí.