MUDr. Věra Krpatová

MUDr. Věra Krpatová

Po promoci na 1. Lékařské Fakultně Karlovy Univerzity v Praze nastoupila na 1.Interní kliniku FN Pod Petřínem vedené profesorem MUDr. O.Gregorou, DrSc., následně pracovala na 1. Interní klinice FN Královské Vinohrady u prof. MUDr. P.Horáka, CSc. Od počátku 90tých let pracuje v pražských ambulantních zařízení.

Má odbornou a specializovanou způsobilost pro diabetologii a vnitřní lékařství. Pravidelně se účastní kongresů EASD (European Asscociation for the Study of Diabetes) a ADA (American Diabetes Association) i České diabetologické společnosti.

 

Pacienti jsou objednáváni na konkrétní čas. K vyšetření se můžete objednat přes naší recepci: na telefonním čísle 257 311 392.