Naše Služby

 • Co nabízíme

  Co nabízíme

  Medicínské centrum Anděl je nestátní zdravotnické zařízení určené pro pacienty, kteří si jsou vědomi hodnoty vlastního zdraví, a jsou ochotni se o něj s pomocí našich lékařů a sester aktivně starat. Nabízíme vám registrace u kmenového lékaře primární péče s atestací…

  Více
 • Předoperační vyšetření

  Předoperační vyšetření

  Předoperační vyšetření Před každým operačním zákrokem v celkové či lokální anestezii je nutné předoperační vyšetření. Smyslem tohoto vyšetření je pečlivé posouzení Vašeho zdravotního stavu, odhalení a minimalizace možných rizik spojených s plánovaným výkonem a podávanou anestezií. předoperační vyšetření by mělo proběhnout…

  Více
 • Členské programy

  Členské programy

  Členské programy Naši pacienti mají možnost volby jednoho ze dvou členských programů – Basic a Vital Plus, které představují poměrně významnou přidanou hodnotu naší péče.  Medicínské centrum Anděl v takovém případě zajišťuje komplexní péči o zdraví svého pacienta. Systém péče zahrnuje…

  Více
 • Závodní zdravotní péče

  Závodní zdravotní péče

  Závodní preventivní péče Poskytujeme závodní zdravotní péči (nově pracovně lékařské služby) pro velké i menší společnosti. Tento typ benefitu je ze zákona povinen zajistit pro své zaměstnance každý zaměstnavatel. Jedná se o péči, která není hrazena z veřejného zdravotního pojištění,…

  Více