Individuální preventivní péče

Prevence na „pojišťovnu“

Na preventivní zdravotní prohlídky má každý právo ze zákona a jsou hrazeny zdravotní pojišťovnou. Vyhláška stanoví jejich frekvenci i rozsah.

Dospělý člověk má nárok na:

  • všeobecná preventivní prohlídka u praktického lékaře (1x za dva roky),
  • gynekologická preventivní prohlídka – každoročně od 15 let,
  • stomatologická prohlídka – 2x ročně.

Na preventivní prohlídky navazují tzv. screeningové programy, což je plošné vyšetřování populace za účelem zachycení nádorového onemocnění v jeho časných stadiích, kdy pacienti ještě nemají potíže.

V ČR existují tři organizované programy screeningu zhoubných nádorů:

  • screening nádorů prsu od 45 let 1x za dva roky,
  • screening nádorů tlustého střeva a konečníku prostřednictvím testu na skryté (okultní) krvácení do stolice od 50 do 55 let 1x ročně;  od 55 let 1x za dva roky, tento test nebo screeningová kolonoskopie 1x za 10 let,
  • screening nádorů děložního hrdla  od 15 let 1x ročně.

Česká republika patří tradičně k zemím s nejvyšším podílem veřejných výdajů na financování zdravotnictví.  Proto i výše uvedený rozsah lze považovat, při srovnání s jinými evropskými státy, za štědrý.

Individuální preventivní péče

To co je z plošné prevence možno považovat za štědré, může být z pohledu jedince vnímáno odlišně. Ani nejvyspělejší země nedokáží uhradit ze zdravotního pojištění jak veškerou zdravotní péči, tak i komplexní prevenci. Vlastní investice do zdravotní prevence by proto měla být důležitou součástí péče o Vaše zdraví.

Díky ohromnému pokroku medicíny se za posledních sto let prodloužila průměrná délka o téměř 30let.  S tím se zásadně změnilo i spektrum chorob, které nás ohrožují. Zatímco zkraje 20. století lidé umírali na nakažlivé nemoci, počátkem 21. století nás sužují srdečně-cévní nemoci, zhoubné nádory a chronické nemoci, které často souvisí s naším způsobem života.

Dobře strukturované individuální preventivní vyšetření by mělo přispět k odhalení nejen rizikových faktorů srdečně-cévních nemoci, ale mělo by obsahovat screening zhoubných nádorů nad rámec zákonné prevence. Výstupem individuálního preventivního vyšetření ne nejen znalost aktuálního zdravotního stavu, ale i doporučení jak upravit životní styl a sledovat své zdraví v dalších letech.

V rámci medicínského centra je individuální preventivní péče dostupná v registrovaným pacientům v rámci členských programů Basic a Vital Plus. Neregistrovaným pacientům, samoplátcům, pak formou jednorázového či opakovaného preventivního vyšetření.

Rakovina tlustého střeva

Výskyt tohoto onemocnění se v posledních desetiletích u nás trvale zvyšuje. Česká republika dlouhodobě zaujímá nejvyšší místa v celosvětových statistikách sledujících výskyt a úmrtnost na rakovinu tlustého střeva. Prevence z prostředků zdravotního pojištění začíná ve věku 50 let. Nic nám však nebrání zahájit prevenci před 50. rokem věku.

Rakovina prostaty

Plošný screeningový program karcinomu prostaty není doporučován. Je však vhodný individualizovaný přístup lékaře k dobře informovanému muži.  V případě zahájení screeningu karcinomu prostaty musí muži počítat s tím, že se stanou aktivním partnerem lékaře a budou spolurozhodovat nejen o screeningu a další diagnostice, ale i o zahajování či nezahajování léčby.

Rakovina prsu

Mamografický screening v ČR začíná v 45 letech v intervalu dvou let. U žen, které jsou bez příznaků nádorového onemocnění prsu a nesplňují kritéria zákonné prevence (např. věk, interval od posledního vyšetření mamografem), lze také provést screeningovou mamografii nebo preventivní ultrazvukové vyšetření prsů za přímou úhradu.

 Osteoporóza

Každá třetí žena a pátý muž utrpí v životě některou ze zlomenin v důsledku prořídnutí kostí. Osteoporóza je onemocnění, které bývá dlouho bez zjevných příznaků. Pro nepřítomnost příznaků se o osteoporóze mluví jako o tichém zloději a nezřídka prvním projevem osteoporózy je až zlomenina. V současnosti preventivní denzitometrické vyšetření nehradí žádná pojišťovna, přesto však toto vyšetření musíme považovat za racionální investici do vlastního zdraví.

 Vakcinace dospělých

U dospělých je jediné tzv. povinné očkování proti tetanu. Všechna ostatní očkování dospělých jsou doporučovaná a každý si je musí hradit sám. Doporučovaná nejsou proto, že by byla méně důležitá, ale proto, že zdravotní systém vcelku logicky preferuje děti. U dospělého záleží na každém konkrétním jedinci, zda je ochoten se finančně spolupodílet na ochraně svého zdraví.  Vakcinace jako metoda nejúčinnější prevence nebude pravděpodobně ještě dlouho ničím lepším překonána.