PRGF – léčba krevní plasmou

Moderní léčba pohybového ústrojí

PRGF (plasma rich in growth factors) je nová metoda, která byla schválena ke klinickému použití významnou vládní agenturou, kterou je FDA (U. S. Food and Drug Administration). Tato moderní léčba pohybového ústrojí je dostupná v našem Medicínském centru Anděl.
Co je metoda PRGF?
Zkratka PRGF je odvozena z anglického plasma rich in growth factors, což znamená krevní plazma bohatá na růstové faktory.
Jedná se o metodu využití protizánětlivých látek obsažených v krevní plazmě k urychlení hojení
a regenerace tkání. Tato metoda se využívá zejména v terapii pohybového aparátu a ve stomatologii či estetické medicíně k urychlení hojivého procesu, ke zmírnění projevů zánětu po úrazech či operacích a v současné době ji lze využít mj. i k terapii gonartrózy.
Jak metoda funguje?
V krevní plazmě se nachází velké množství růstových faktorů, které ovlivňují hojení, regeneraci
a růst tkání. Tyto růstové faktory se mohou z krve separovat a následně je takto získaná plazma injekčně aplikována do místa určení. Roztok tkáňových faktorů následně urychluje růst buněk, zmenšuje zánětlivou odpověď a pomáhá rychleji regenerovat tkáně.
Jak probíhá aplikace PRGF?
Pacientovi je odebráno malé množství krve, to je následně vloženo do centrifugy, kde se oddělí jednotlivé složky krve dle hmotnosti. Ze zkumavky je odebrána pouze část plazmy bohatá na růstové faktory. Takto upravená plazma je následně připravena do injekční stříkačky a aplikována do místa určení. Celá procedura se provádí ambulantně, doba úpravy vzorku je do 30 min. Pro pacienta je celá procedura minimálně zatěžující a zcela bezpečná. Tuto metodu je možno dle potřeby opakovat.
Výhody PRGF:
• látka tělu vlastní,
• minimální nežádoucí účinky (pouze možnost reakce v okolí vpichu),
• urychlení hojení tkání,
• zmírnění projevů zánětu,
• zmírnění bolesti.
Kdy se PRGF používá:
• aplikace do kloubů (nejčastější využití),
• po artroskopii s ošetřením menisků,
• po artroskopickém ošetření chrupavek,
• po rekonstrukčních výkonech na koleni, ramenu a kyčli (plastika zkřížených vazů, rekonstrukce šlach rotátorové manžety ramena, ošetření femoroacetabulárního impingementu),
• léčení bolestí spojených s artrózou velkých kloubů.
Aplikace mimo kloub:
• stavy po poranění vazů hlezna,
• tenisový loket,
• zánět Achillovy šlachy,
• záněty šlach na zápěstí,
• úponové bolesti svalů a šlach.

Úhrada aplikace PRGF
Vyšetření lékařem specialistou-ortopedem je hrazeno ze zdravotního pojištění na základě uzavřených smluv našeho medicínského centra s partnerskými zdravotními pojišťovnami. Vlastní léčba plazmou není zdravotními pojišťovnami hrazena.