Ortopedie

Všeobecná ortopedická ambulance zjišťuje komplexní ambulantní diagnostiku a péči vrozených nebo získaných vad, chorob, úrazů a funkčních poruch pohybového ústrojí. Tuto ambulanci vede

MUDr. Marie Macháčová, zkušená lékařka s dlouholetou klinickou praxí. Všeobecná ortopedická ambulance zajišťuje mimo jiné indikaci pacientů k operačním výkonům a následné pooperační kontroly.

Provoz ortopedické ambulance je spoluzajištěn dále ortopedy z předních pražských ortopedických klinik- MUDr. Jakub Kautzner, artroskopista z Ortopedické kliniky fakultní nemocnice Motol.

MUDr. Tomáš Malkus, dříve vedoucí lékař traumatologického oddělení Ortopedické kliniky Nemocnice Na Bulovce, zajišťuje operační léčbu na soukromé klinice Sanatorium dr. Pírka v Mladé Boleslavi.

MUDr. Zdeněk Štěpánek také působí v Oblastní nemocnici Příbram, kde se věnuje převážně operacím náhrad nosných kloubů a artroskopickým výkonům kolene a ramene.

 

PRGF – léčba krevní plasmou