Praktické lékařství

MUDr. Šárka Očenášková po promoci na 1. Lékařské fakultě UK Praha pracovala ve Všeobecné fakultní nemocnici v Praze. Od r. 1998 pak na II. interní a III. interní kardiologické klinice FN Královské Vinohrady. Od r. 2003 pracuje v ambulantních zařízeních se zaměřením na interní a všeobecné praktické lékařství. Je atestována ve vnitřním a všeobecném praktickém lékařství.