O nás

Medicínské centrum Anděl je nestátní zdravotnické zařízení určené pro pacienty, kteří si jsou vědomi hodnoty vlastního zdraví, a jsou ochotni se o něj s pomocí našich lékařů a sester aktivně starat.

Naše zdravotnické zařízení je koncipováno jako diagnostické a léčebné centrum (v zahraničí známé jako Diagnostic and Treatment Center), jehož základ tvoří kvalitní primární péče v úzké kooperaci se specialisty-konzultanty. V rámci Mecidínského Centra Anděl naši lékaři primární péče disponují širokým spektrem diagnostických metod.

Naší vizí je partnerský vztah lékaře a informovaného pacienta, který převezme svůj díl odpovědnosti za své zdraví.

Velký důraz klademe na dostupnost vašich zdravotních informací, tato data jsou vám trvale k dispozici na USB kartě MC Anděl.

Přehled zdravotních informací, které jsou vám kdykoliv k dispozici na USB kartě:

  •     anamnézy
  •     přehled užívaných léků a dávkování včetně příbalových informací
  •    alergie
  •    očkování
  •    EKG
  •    zobrazovací metody aj.

V případě očkování budete na termín upozorněni e-mailem či sms zprávou.

Správné medicínské rozhodnutí často závisí na možnosti mít všechny nezbytné informace v jeden okamžik.

V našem centru je rovněž poskytována péče vybraných specializací

kardiologie, diabetologie, endokrinologie a další, to vše v úzké kooperaci se špičkovými lůžkovými zařízeními v Praze.