Edukační materiály

Edukační materiály
Náš systém karet neobsahuje pouze vaše medicínská data, MC Anděl své
klienty navíc průběžně seznamuje s aktuálními programy prevence nejčastějších
nádorových onemocnění. Populační screeningové programy odrážejí mj.
ekonomické možnosti jednotlivých zdravotních systémů. Proto vás informujeme
nejen o screeningu v rámci veřejného zdravotního pojištění, ale i o možnosti
screeningu nad rámec tohoto pojištění.
Systém USB MCA karet nám dává též možnost poskytnout našim pacientům
podrobnou individuální edukci k jejich jednotlivým onemocněním. Například
pacient s diabetem mellitem má na své USB MCA kartě podrobnou edukaci
ke své chorobě (od vysvětlení příčin nemoci, přes řešení akutních komplikací či
porozumění kritériím kompenzace až po prevenci pozdních komplikací).

edukacni material