Prevence

Zdravotní péče o obyvatele je pro každý stát velice nákladnou záležitostí. Ani ta nejvyspělejší země nedokáže uhradit ze zdravotního pojištění jak veškerou zdravotní péči, tak i komplexní prevenci. Vlastní investice do zdravotní prevence by proto měla být důležitou součástí péče o vaše zdraví.

Každý z občanů České republiky má v rámci veřejného zdravotního pojištění nárok na preventivní prohlídku u svého praktického lékaře.

V MC Anděl prevenci považujeme za základ správně vedené praxe primární péče. V rámci našich členských programů máte možnost každoročního preventivního vyšetření v rozsahu, který významně přesahuje rozsah vyšetření hrazený z prostředků veřejného zdravotního pojištění.

Struktura našeho preventivního program (kombinace vyšetření lékařem, zobrazovacími metodami a podrobné laboratorní vyšetření) u umožňuje zachytit a řešit nejčastější metabolická onemocnění či rizikové faktory, které vedou k srdečně – cévním onemocněním typu akutního infarktu myokardu či cévní  mozkové  příhody.  Preventivní vyšetření by dále měla zachytit nádorová onemocnění v časném stadiu.

Preventivní vyšetření by mělo včas odhalit některá závažná onemocnění, mělo by vás ale i varovat před budoucími zdravotními riziky. Chceme, aby každý z vás na závěr naší prohlídky získal nejen aktuální  informaci o svém zdravotním stavu, ale i doporučení,  jak upravit životní styl a sledovat své zdraví v dalších letech.

Porovnani