USB karta MC Anděl

karta

USB karta Medicínského centra Anděl

V rámci členských programů Basic a Vital Plus klademe velký důraz na dostupnost Vašich zdravotních informací. Správné medicínské rozhodnutí často závisí na možnosti mít všechny nezbytné informace v jeden okamžik. Pacient Medicínského centra Anděl má tyto klíčové informace na USB kartě našeho medicínského centra.

 Vaše zdravotní data jsou kdykoliv dostupná jak vám, tak kterémukoli lékaři, který se podílí na péči o vaše zdraví. Struktura exportovaných zdravotních dat pokrývá nejčastější informační potřebu při kontaktu našeho pacienta s lékařem.

Lékař Medicínského centra Anděl podstatné zdravotní informace exportuje na Vaši USB kartu.  Rutinní export zdravotních dat zahrnuje: anamnézy, alergie, přehled užívaných léků (název, síla, dávkování), přehled očkování, EKG, zobrazovací metody (rentgenologická dokumentace, obrazová dokumentace ze sonografie apod.) a edukační materiály.

Očkování poskytuje informace kdy a proti čemu byl pacient očkován a to včetně informace, kdy má být znovu přeočkován. Na termín přeočkování je upozorněn jak pacient, tak jeho lékař v Medicínském centrum Anděl.

Očkování jako příklad informace dostupné na USB kartě Medicínského centra Anděl:

ockovani

 

Každý z našich pacientů má na své USB kartě 12 svodové EKG. Možnost srovnání aktuálního EKG s křivkou staršího data ocení zejména nemocniční kolegové. Na karty ukládáme též vybrané rentgenologické výsledky či výsledky vyšetření provedených v Medicínském centrum Anděl.

Na Vaší USB kartě Medicínského centra Anděl jsou uložené i EKG křivky či rentgenová dokumentace:

EKG krivkyrentgenova dokumentace