Naše Služby

Členské programy

Členské programy

Členské programy

Naši pacienti mají možnost volby jednoho ze dvou členských programů – Basic a Vital Plus, které představují poměrně významnou přidanou hodnotu naší péče.

 Medicínské centrum Anděl v takovém případě zajišťuje komplexní péči o zdraví svého pacienta. Systém péče zahrnuje individuální preventivní péči, přenos zdravotních dat až po organizaci všech služeb s minimalizací časových ztrát.

Benefity členských programů:

  • registrace u kmenového lékaře primární péče s atestací v oboru vnitřního lékařství
  • preventivní vyšetření 1x ročně, které svým rozsahem významně přesahuje prevenci v rámci veřejného zdravotního pojištění
  • pacientům členských programů jsou k dispozici jejich zdravotní data v elektronické formě na USB MCA kartě
  • telefonní konzultace lékaře v době od 16:30 – 20:00 hodin 
  • MC Anděl přebírá komplexní péči o zdraví klienta, který je plně informován o možnostech prevence, vakcinace, skríningových onkologických programech atd.
  • možnost parkování a řadu dalších výhod pro členy programů

 

program