Naše Služby

Závodní zdravotní péče

Závodní zdravotní péče

Závodní preventivní péče

Poskytujeme závodní zdravotní péči (nově pracovně lékařské služby) pro velké i menší společnosti.

Tento typ benefitu je ze zákona povinen zajistit pro své zaměstnance každý zaměstnavatel. Jedná se o péči, která není hrazena z veřejného zdravotního pojištění, avšak náklady na ni vynaložené tvoří daňově odečitatelnou položku. Služby jsou poskytovány na základě smluvního ujednání se zdravotnickým zařízením, které pro danou společnost, následně mimo jiné vykonává:

  • provádění vstupních, periodických, mimořádných, výstupních prohlídek
  • posuzování zdravotní způsobilosti zaměstnanců k výkonu pracovních činností
  • součinnost při rozboru pracovní neschopnosti a pracovní úrazovosti
  • dohled nad pracovním prostředím a pracovními podmínkami zaměstnanců
  • zajištění školení první pomoci pro pracovníky obecně i se zaměřením na specifická rizika na pracovišti

Program pracovně lékařské péče nabízený ve zdravotnickém zařízení MC Anděl je flexibilní, odráží možnosti a přání jednotlivých zaměstnavatelů. Umíme nakombinovat zákonem stanovenou péči o řadové zaměstnance se zajištěním pravidelných preventivních prohlídek pro střední management a poskytováním špičkové individuální péče o vedení firmy.