Naše Služby

Předoperační vyšetření

Předoperační vyšetření

Předoperační vyšetření

Před každým operačním zákrokem v celkové či lokální anestezii je nutné předoperační vyšetření.

Smyslem tohoto vyšetření je pečlivé posouzení Vašeho zdravotního stavu, odhalení a minimalizace možných rizik spojených s plánovaným výkonem a podávanou anestezií.

  • předoperační vyšetření by mělo proběhnout zhruba dva týdny před vlastní operací. Je vhodné si termín předoperačního vyšetření domluvit co nejdříve.
  • vyšetření sjednáváme dle časových dispozic našich pacientů v době pracovní i mimopracovní.
  • v  jednom termínu provedeme interní vyšetření,  včetně  EKG a odběrů krve. Na našem pracovišti strávíte cca jednu hodinu. Výsledky laboratorních vyšetření máme obvykle k dispozici do 1-2 dnů. O závěru předoperačního vyšetření informujeme Vás i chirurgické pracoviště. Kompletní zprávu z předoperačního vyšetření posíláme na pracoviště, kde je plánován Váš operační výkon.
  • předoperační vyšetření ze zdravotní indikace hradí zdravotní pojišťovna
  • předoperační vyšetření z nezdravotní indikace nejsou hrazena zdravotními pojišťovnami.
  • cena předoperačního vyšetření závisí na rozsahu požadovaných vyšetření chirurgickým pracoviště, na typu výkonu (celková vs. lokální anestézie) a na tom zda vyšetření proběhne v době ordinační či mimoordinační.